Μηνιαία Αρχεία

Οκτώβριος 2018

Η «Ελευσίνα 2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» σας προσκαλεί σε Συνέντευξη Τύπου η οποία πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέματα:
Διαβάστε περισσότερα...
Αλληλέγγυα πόλη :Αλλά λόγια να αγαπιόμαστε από τη διοίκηση Ζενέτου για ανάπλαση Εσχατιάς και παραρεμάτιας ζώνης
Διαβάστε περισσότερα...