Περιήγηση στη Κατηγορία

Δήμοι

Στην Μάνδρα - Ειδυλλία , ομόφωνα αντίθετο είναι το δημοτικό συμβούλιο στην μετατροπή του Θριασίου Νοσοκομείου αποκλειστικά σε Νοσοκομείο COVID-19
Διαβάστε περισσότερα...