Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων στην Αγία Βαρβάρα – Επιστολή του Δημάρχου Γιώργου Καπλάνη

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων στην Αγία Βαρβάρα , που προκαλούν μια πρόσκαιρη αναστάτωση , αλλά είναι αναγκαίες , ενημερώνει τους δημότες του , ο Δήμαρχος της πόλης κ. Γιώργος Καπλάνης .

Πρόκειται για αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή Γέφυρας στην οδό Στέφανου Σαράφη που είναι κλειστή από τις καταστροφικές
πλημμύρες  τον Οκτώβρη του 2014 , που μετά την κατασκευή των αγωγών ομβρίων υδάτων και την ολοκλήρωση των υπολοίπων εργασιών που απαιτούνται θα ανοίξει µε πλήρη ασφάλεια η κυκλοφορία των οχημάτων στην συγκεκριμένη στην οδό .

Οι αλλαγές είναι:
• Μονοδρόµηση της οδού Στρ. Μακρυγιάννη από την οδό Χανίων προς και µέχρι την οδό Τερψιθέας.
• Μονοδρόµηση της οδού Ηρακλείου από την οδό Μαρίνου Αντύπα προς και µέχρι την οδό Χανίων.
• Μονοδρόµηση της οδού Μεσογείων από την οδό Μαρίνου Αντύπα προς και µέχρι την οδό Μεγάλου
Αλεξάνδρου.
• Μονοδρόµηση της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου από Μεγάλου Αλεξάνδρου προς και µέχρι την οδό
Κωνσταντινουπόλεως / Αφροδίτης και περιορισµός του πλάτους της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου σε µια
λωρίδα κυκλοφορίας.
• Η κίνηση στην οδό Τερψιθέας θα γίνεται µε κατεύθυνση από την οδό Στρ. Μακρυγιάννη προς και
µέχρι την οδό Ηρακλείου.
• Η κίνηση στην οδό Παναγίας Ελεούσης θα γίνεται µε κατεύθυνση από την οδό Μεγάλου
Αλεξάνδρου έως και προς την οδό Πυθαγόρα.
Για τις παραπάνω ρυθµίσεις έγιναν οι απαραίτητες οριζόντιες και κατακόρυφες σηµάνσεις σύµφωνα µε τον Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας και οι αναγκαίες προσαρµογές στις φάσεις και στους χρόνους των φωτεινών σηµατοδοτών.

Αναγκαστικές αλλαγές έγιναν και στις διαδροµές των λεωφορειακών γραµµών.

Συγκεκριµένα :

• Λεωφορειακή γραµµή 830 (∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ )
Από ∆ηµητρακοπούλου – Χανίων – δεξιά Στρ. Μακρυγιάννη – αριστερά Τερψιθέας – δεξιά Μαρίνου Αντύπα –
αριστερά Μεσογείων – αριστερά Μεγάλου Αλεξάνδρου – συνέχεια κανονικά.
• Λεωφορειακές γραµµές 806-807 (∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ ΑΠΟ ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟ ΠΡΟΣ ΣΤΑΘΜΟ
ΜΕΤΡΟ ΑΙΓΑΛΕΩ)
Από ∆ηµητρακοπούλου – Χανίων – δεξιά Στρ. Μακρυγιάννη – αριστερά Τερψιθέας – δεξιά Μαρίνου Αντύπα –
αριστερά Μεσογείων – δεξιά Μεγάλου Αλεξάνδρου – συνέχεια κανονικά.
• Λεωφορειακή γραµµή 831 (∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ)
Από ∆ηµητρακοπούλου – Χανίων – δεξιά Στρ. Μακρυγιάννη – αριστερά Τερψιθέας – δεξιά Μαρίνου Αντύπα –
συνέχεια κανονικά.
• Λεωφορειακή γραµµή 831 (∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ ΑΠΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ)
Από Μεγάλου Αλεξάνδρου (από Ιερά Οδό έως Ελευθερίου Βενιζέλου ) – αριστερά Ελευθερίου Βενιζέλου –
συνέχεια κανονικά.
• Λεωφορειακή γραµµή 750 (∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ ΑΠΟ ΝΙΚΑΙΑ ΠΡΟΣ ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ )
Από ∆ηµητρακοπούλου – Χανίων – δεξιά Στρ. Μακρυγιάννη – αριστερά Τερψιθέας – δεξιά Μαρίνου Αντύπα –
αριστερά Μεσογείων – δεξιά Μεγάλου Αλεξάνδρου – συνέχεια κανονικά.

ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΑΣΕΙΣ
1) Επί της οδού ΧΑΝΙΩΝ η στάση µε την ονοµασία «Κέντρο νεότητας» και η στάση µε την ονοµασία « 7η Κορυδαλλού ».
2) Επί της οδού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ µόνο στην κατεύθυνση προς την οδό Μαρίνου Αντύπα ( µπροστά από το ΚΕΦΑ ) η στάση
µε την ονοµασία « Πλατεία Μακρυγιάννη ».
ΚΑΙ Ι∆ΡΥΟΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ
1) Επί της οδού ΧΑΝΙΩΝ 4 ( µεταξύ των οδών Γ. Γεννηµατά και Στρ. Μακρυγιάννη) και
2) επί της οδού ΣΤΡ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 26 ( µεταξύ των οδών Βουτένης και Τερψιθέας)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ