Πρόγραμμα Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων Δήμου Χαϊδαρίου

Το Πρόγραμμα Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων Δήμου Χαϊδαρίου περιλαμβάνει :