Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τους ΦΟΔΣΑ στη συνεδρίαση του δσ της ΚΕΔΕ

Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τους ΦΟΔΣΑ καθώς και ζητήματα που αφορούν στην Υπουργική Απόφαση που προβλέπει τροποποίηση στη σύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων των Σχολικών Επιτροπών , θα βρεθούν μεταξύ άλλων στην συνεδρίαση του δσ της ΚΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018 στις 11:00 το πρωί στα γραφεία της Ένωσης (Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8,  3ος όροφος).

Επιπλέον θα συζητηθεί το θέμα της προετοιμασίας και διοργάνωσης του δεύτερου μαραθωνίου καινοτομίας της ΚΕΔΕ για τις έξυπνες πόλεις.

Να σημειωθεί ότι στη συνεδρίαση θα παρευρεθεί ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης, κ. Γιώργος Κοντορίνης, προκειμένου να παρουσιάσει τον απολογισμό των δραστηριοτήτων του Δικτύου, με δεδομένη την ολοκλήρωση της θητείας της σημερινής Συντονιστικής Επιτροπής.