Εντατικοί έλεγχοι στην αγορά από την Περιφέρεια Αττικής την περίοδο του Πάσχα

Εντείνονται οι έλεγχοι στην αγορά από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής, κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου του Πάσχα, για την προστασία του καταναλωτικού κοινού, τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την πάταξη των φαινομένων κερδοσκοπίας.

Ειδικότερα, καθημερινά ελέγχονται χώροι εστίασης, χώροι υγειονομικού ενδιαφέροντος και γενικότερα χώροι τροφίμων και ποτών, εμπορικά καταστήματα εποχικών ειδών, πρατήρια υγρών καυσίμων κ.ά., ενώ δίνεται έμφαση στη διασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων που παρουσιάζουν αυξημένη καταναλωτική ζήτηση την περίοδο αυτή.

Στο πλαίσιο αυτό, οι υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Κτηνιατρικής και Αλιείας με γνώμονα τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και την προστασία των πολιτών πραγματοποιούν καθημερινούς ελέγχους σε τρόφιμα ζωικής και φυτικής προέλευσης. Ειδικότερα, σύμφωνα με το πρόγραμμα το οποίο εκπονήθηκε από κοινού με τον ΕΦΕΤ έχουν πραγματοποιηθεί 61 έλεγχοι σε εγκαταστάσεις τροφίμων ζωικής προέλευσης, 195 έλεγχοι σε τρόφιμα ζωικής και 126 σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης και έγιναν κατά περίπτωση συστάσεις και παρατηρήσεις. Οι έλεγχοι στα σφαγεία είναι καθημερινοί, ενώ σε συνεργασία με το Συντονιστικό Κέντρο Αντιμετώπισης Παραεμπορίου ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στους ελέγχους στις πύλες εισόδου: 198 έλεγχοι στα τελωνεία, 33 έλεγχοι σε οχήματα στα λιμάνια, διόδια Αφιδνών και Ελευσίνας κ.λπ.

Ακολούθως, σε διάστημα 20 ημερών έχουν διενεργηθεί 989 αγορανομικοί έλεγχοι σε επιχειρήσεις τροφίμων, μαζικής εστίασης, βιομηχανικών ειδών και σε κάθε άλλης κατηγορίας επιχειρήσεις. Επιπλέον έχουν ελεγχθεί αντλίες καυσίμων και έχουν διενεργηθεί έλεγχοι για τη διακρίβωση ακρίβειας ζυγαριών. Στους ελέγχους διαπιστώθηκαν 96 παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 156.000

Ευρώ.

Τέλος, με στόχο τη διασφάλιση των κατάλληλων υγειονομικών συνθηκών, κλιμάκια υγειονομικού ελέγχου της Περιφέρειας πραγματοποίησαν 2.605 ελέγχους σε όλη την Αττική. Στο πλαίσιο αυτών των ελέγχων, έγιναν 711 συστάσεις σε επιχειρήσεις διάθεσης τροφίμων και ποτών καθώς και σε καταστήματα μαζικής εστίασης, υπεραγορές κ.λπ.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα.