Επανεκκίνηση λειτουργίας των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Πετρούπολης

Επανεκκίνηση λειτουργίας των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Πετρούπολης σταδιακά και με ελεγχόμενο τρόπο.

Ο Δήμος Πετρούπολης , λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την τήρηση των συνθηκών υγιεινής, αλλά και των κανόνων λειτουργίας των αθλητικών χώρων σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Δ1α/ΓΠ οικ.30.608/17.5.2020) και τις οδηγίες της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού περί ασφαλούς άσκησης σε οργανωμένους αθλητικούς χώρους, θα προχωρήσει στη σταδιακή και ελεγχόμενη επανεκκίνηση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων, καθώς και του Δημοτικού Κολυμβητηρίου.

Συγκεκριμένα, πρόκειται να επαναλειτουργήσουν: Όλες οι ανοικτές και κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις (μπάσκετ, βόλεϊ, γήπεδα ποδοσφαίρου), καθώς και το Δημοτικό Κολυμβητήριο Πετρούπολης.

Η χρήση των παραπάνω αθλητικών χώρων θα γίνεται αποκλειστικά:
Από τα μέλη Αθλητικών Σωματείων από 13 ετών και άνω με σκοπό την κάλυψη αναγκών ατομικής προπόνησης (χωρίς επαφές ή ομαδική άσκηση)
Από τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων για εισαγωγή στα ΣΕΦΑΑ (ΤΕΦΑΑ) και τις παραγωγικές σχολές Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας
Η χρήση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο για θεραπευτική άσκηση:
Από άτομα με πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας, καθώς και από τους συνοδούς τους (εφόσον απαιτείται κατά περίπτωση η παρουσία συνοδού). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει συνταγογραφηθεί η κολύμβηση ως μέθοδος θεραπείας και να προσκομίζεται πρόσφατη ιατρική βεβαίωση που επιτρέπει τη συγκεκριμένη θεραπευτική μέθοδο κατά την τρέχουσα περίοδο.

Η χρήση των ανωτέρω αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου, θα γίνεται αυστηρά από όσους πληρούν τις προϋποθέσεις όπως αυτές θα ορίζονται από τις εκάστοτε ΚΥΕ (υγειονομικό πρωτόκολλο, γενικό πρωτόκολλο, ειδικό πρωτόκολλο αθλημάτων, ημερήσιο ή εβδομαδιαίο πρόγραμμα προπονήσεων των δηλωμένων αθλητών).

Για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την είσοδο στις αθλητικές εγκαταστάσεις (έλεγχος ιατρικής βεβαίωσης, κατάλογος εισερχομένων-εξερχομένων, επίδειξη κάρτας εισόδου αθλητή κλπ.) αρμόδιο είναι το προσωπικό της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στα τηλέφωνα 210 5061136 & 210 5063710, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08.00 – 15.00.