Δημιουργία έξυπνης πλατείας (Smart Square) στο Αιγάλεω – Υπογράφτηκε σχετική σύμβαση

Υπογράφτηκε μεταξύ του Δημάρχου Αιγάλεω Γιάννη Γκίκα και των εκπροσώπων της εταιρείας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ»

κ. κ. Κωνσταντίνου Τύμπα και Κωνσταντίνου Τσίλαγα, η σύμβαση για το έργο με τίτλο: «Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για τη δημιουργία έξυπνης πλατείας (Smart Square)».

Το έργο περιλαμβάνει την αναβάθμιση των λειτουργιών και της εμπειρίας που προσφέρει το άλσος Αιγάλεω στον επισκέπτη, μέσω της ανάπτυξης μιας ολιστικής ψηφιακής υποδομής. Με την εφαρμογή «έξυπνων» λύσεων βασιζόμενων στην τεχνολογία «Internet of Things», αρχικά σε ένα μικρό κομμάτι του πάρκου, θα εφαρμοστούν λύσεις όπως:

* Σημεία ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο (Wi-Fi) για τους δημότες και τους επισκέπτες του πάρκου.
* Καταγραφή περιβαλλοντολογικών παραμέτρων του πάρκου.
*Πληροφοριακή οθόνη για την ενημέρωση των δημοτών και των επισκεπτών.
*Δημιουργία υποδομής για την εφαρμογή και υλοποίηση έξυπνων λύσεων και τεχνολογιών στο Δήμο.