Οδηγός από την ΜΟΔ για ανάθεση μελετών, μέχρι 60.000 ευρώ, από τους δήμους

Σύντομο οδηγό για την ανάθεση μελετών, κάτω των 60.000 ευρώ, από δήμους, ανήρτησε στην ιστοσελίδα της η ΜΟΔ (Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων).

Με τον τρόπο αυτό προσπαθεί εν μέρει να θεραπεύσει το πρόβλημα της υποστελέχωσης των δήμων, που έχει ως αποτέλεσμα σοβαρά προβλήματα ακόμη και στην ανάθεση μελετών χαμηλού προϋπολογισμού.

Στον οδηγό, που κυρίως απευθύνεται στους δήμους που δεν διαθέτουν τεχνικές υπηρεσίες, αλλά παραμένει χρήσιμος και για τους δήμους που έχουν τεχνικές υπηρεσίες, αποτυπώνονται βήμα-βήμα οι ενέργειες, στις οποίες πρέπει να προβεί ο δήμος,  ώστε να είναι σύννομη η ανάθεση για την εκπόνηση της μελέτης τόσο μέσω συνοπτικού διαγωνισμού, όσο και με απευθείας ανάθεση.

Παράλληλα, επισημαίνονται και ξεκαθαρίζονται όλα τα σημεία της διαδικασίας που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή.

Στον οδηγό περιλαμβάνονται, επίσης, χρήσιμα υποδείγματα για τα έγγραφα που πρέπει να συνταχθούν (προγραμματικές συμβάσεις, τεύχη συνοπτικού διαγωνισμού, αποφάσεις δημάρχου κ.λπ.), τα οποία διατίθενται σε επεξεργάσιμη μορφή, ώστε οι δήμοι να μπορούν να τα προσαρμόσουν στις ανάγκες τους.

Μπορείτε να βρείτε τον οδηγό στη  διεύθυνση:http://www.mou.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=439