Ανάπλαση της Λεωφόρου Φυλής , προϋπολογισμού 4.981.000 ευρώ

Στην ανάπλαση της Λεωφόρου Φυλής, στον Δήμο Φυλής, προϋπολογισμού 4.981.000 ευρώ με ΦΠΑ, εξασφάλισαν η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου και ο Δήμαρχος Φυλής, Χρήστος Παππούς με την υπογραφή της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης.

Στόχος του έργου, που χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από πόρους της Περιφέρειας, είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών με την αναβάθμιση του κεντρικού αυτού οδικού άξονα του Δήμου Φυλής, λειτουργικά, περιβαλλοντικά και αισθητικά. Οι παρεμβάσεις θα συμβάλλουν στην επίλυση του προβλήματος στάθμευσης που σήμερα είναι άναρχη και προκαλεί κυκλοφοριακή συμφόρηση, στη βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού της οδού καθώς και στην αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων κατά μήκος του καταστρώματος της Λεωφόρου και των εκατέρωθεν πεζοδρομίων.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η ανάπλαση της Λεωφόρου Φυλής η οποία θα αποκτήσει πλέον σταθερό πλάτος στο συνολικό μήκος των 3,6 χιλιομέτρων, ενώ θα ανακατασκευαστούν τα πεζοδρόμια εκατέρωθεν του οδοστρώματος, επίσης σταθερού πλάτους, με γνώμονα την ασφαλή διέλευση πεζών και Ατόμων με Αναπηρία περιλαμβάνοντας ράμπες αμαξιδίων, λωρίδες τυφλών και διαβάσεις πεζών. Ακολούθως, θα εκτελεσθούν αποχετευτικά έργα ομβρίων για την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής παρέμβασης, τα οποία αφορούν στην απορροή του καταστρώματος της Λεωφόρου Φυλής στο μεγαλύτερο τμήμα της και των εκατέρωθεν πεζοδρομίων και την προστασία του από διάβρωση. Παράλληλα, θα αναβαθμιστεί ο οδοφωτισμός και θα βελτιωθεί η κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση της Λεωφόρου για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, θα δημιουργηθούν εσοχές πεζοδρομίων και θα οριοθετηθούν θέσεις στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ θα γίνει ανάλογη διαρρύθμιση στις στάσεις των λεωφορείων.

Τέλος, το έργο θα δημοπρατηθεί από τον Δήμο Φυλής και θα εκτελεστεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του.