Περιφερειάρχης Αττικής : Πρώτη προτεραιότητα η αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής

Πρώτη προτεραιότητα η αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής, επεσήμανε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης κατά την διάρκεια της συζήτησης για το προϋπολογισμό της Περιφέρειας για το 2020.

Αναφερόμενος στον προϋπολογισμό ύψους 490 εκατομμύριων ευρώ, τόνισε ότι το 40% περίπου ,αφορά ανελαστικές δαπάνες, όπως μισθοδοσία, επισημαίνοντας πως «με ίδιους πόρους, θα εκτελέσουμε έργα ύψους 184 εκατομμυρίων, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων, προϋπολογισμού άνω των 160 εκατομμυρίων είναι έργα συνεχιζόμενα. Έργα που ξεκίνησαν πριν αναλάβουμε τη θητεία μας, τα οποία από τη μια δεν μπορούν και δεν πρέπει να σταματήσουν».

Όπως ανέφερε, με δεδομένη τη στέρηση των ίδιων πόρων που απαιτούνται για να εφαρμοστεί το πρόγραμμα της νέας Διοίκησης, «στο τεχνικό μας πρόγραμμα περιλάβαμε μια σειρά από νέα έργα και παρεμβάσεις, προϋπολογισμού 150 εκατομμυρίων ευρώ, δεσμεύοντας αρχικά ένα μικρό μέρος των ίδιων πόρων μας , προκειμένου να είμαστε έτοιμοι στο άμεσο μέλλον να τα υλοποιήσουμε, αναζητώντας κι άλλες πηγές χρηματοδότησης».

Ως πρώτη προτεραιότητα χαρακτήρισε την άμεση δρομολόγηση έργων για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής, με έμφαση στην επιτάχυνση των διαδικασιών

για τις οριοθετήσεις και τις διευθετήσεις των ρεμάτων του Λεκανοπεδίου, ώστε να αισθάνονται οι πολίτες ασφαλείς για τις ζωές και τις περιουσίες τους. Σε αυτό το σημείο υπογράμμισε πως η νέα Διοίκηση για την αποτελεσματικότερη θωράκιση της Αττικής θα διεκδικηθούν χρήματα τόσο από το κεντρικό κράτος, όσο και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Παράλληλα τόνισε πως στις προτεραιότητες είναι η ανάδειξη του παραλιακού μετώπου της Αττικής, η διασφάλιση των αναπτυξιακών εργαλείων για την επανεκκίνηση της Αττική σε αυτό το επίπεδο, η προσέλκυση επενδύσεων, η τουριστική προβολή της Αττικής, η ενίσχυση των δομών και πολιτικών πρόληψης υγείας και προσυμπτωματικού ελέγχου.

Στο επίκεντρο της πολιτικής της νέας Διοίκησης είναι η προώθηση της ανακύκλωσης και η υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου διαχείρισης των απορριμμάτων, που θα προστατεύει πάνω από όλα τη δημόσια υγεία και την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας .