Η γεωλογική έρευνα για την αντιπλημμυρική προστασία της Μάνδρας,στην προγραμματική σύμβαση Περιφέρειας Αττικής και ΙΓΜΕ

Η γεωλογική έρευνα για την αντιπλημμυρική προστασία της Μάνδρας,είναι το αντικείμενο στην προγραμματική σύμβαση της Περιφέρειας Αττικής και του ΙΓΜΕ.

Ειδικότερα, η «Ολοκληρωμένη γεωλογική έρευνα για τη μείωση του πλημμυρικού κινδύνου στην ευρύτερη περιοχή της Μάνδρας Αττικής – μέτρα πρόληψης και περιορισμού των πλημμυρικών φαινομένων», βρίσκεται στο επίκεντρο της Προγραμματικής Σύμβασης που υπέγραψαν σήμερα η Περιφέρεια Αττικής και το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ). Συγκεκριμένα, στα γραφεία της Περιφέρειας, η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου και ο Γενικός Διευθυντής του ΙΓΜΕ, Δρ Δημήτρης Τσαγκάς υπέγραψαν την Προγραμματική Σύμβαση για την υλοποίηση της σχετικής έρευνας, προϋπολογισμού 41.800 ευρώ με ΦΠΑ με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής.

Μετά από την τελετή της υπογραφής, η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου υπογράμμισε μεταξύ άλλων τη «σημασία της αλυσίδας των συνεργειών με θεσμούς όπως το ΙΓΜΕ, που είναι ο επίσημος και εξειδικευμένος σύμβουλος της Πολιτείας για θέματα γεωλογικών μελετών και ερευνών». «Σήμερα, η Περιφέρεια Αττικής κάνει αγώνα δρόμου προκειμένου να καλύψει τα νομοθετικά κενά, την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων, την αδιαφορία και την έλλειψη συνεκτικής αντιπλημμυρικής στρατηγικής του παρελθόντος, με στόχο την προστασία των πολιτών και των περιουσιών τους απέναντι στα πλημμυρικά φαινόμενα», συνέχισε η ίδια.

Σκοπός της έρευνας είναι η αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής μέσω της διερεύνησης των γεωλογικών, υδρογεωλογικών και τεχνικογεωλογικών συνθηκών στις θέσεις που απαιτούνται παρεμβάσεις για την ανάσχεση των σοβαρών φαινομένων που πλήττουν τον οικισμό. Τα αποτελέσματα της έρευνας πρόκειται να αξιοποιηθούν από την Περιφέρεια Αττικής για τον ορθολογικό σχεδιασμό και την αναβάθμιση των υποδομών, με γνώμονα την προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος.

Η έρευνα που θα διεξαχθεί θα παράγει ολοκληρωμένη και σε βάθος μελέτη όλων των παραμέτρων που επιδρούν στην εκδήλωση πλημμυρών και των επιπτώσεων τους με λεπτομέρεια που ξεπερνά τις απαιτήσεις της διεθνούς Οδηγίας (2007/60/ΕΚ). Θα βασιστεί δε, σε σύγχρονα εργαλεία και μεθοδολογίες για την αξιολόγηση γεωλογικών, τεχνικογεωλογικών και υδρογεωλογικών παραμέτρων για την εκτίμηση της επικινδυνότητας πλημμύρας της περιοχής και θα αποσκοπεί στη διαμόρφωση πρότασης για τη δέσμη των μέτρων που θα λειτουργήσουν με το βέλτιστο τρόπο στη μείωση του κινδύνου στο μέλλον.

Επισημαίνεται ότι, με βάση την πρώτη αξιολόγηση των πρόσφατων πλημμυρικών φαινομένων στη Μάνδρα με επιτόπου μετάβαση ομάδας ειδικών επιστημόνων του ΙΓΜΕ και σε συνδυασμό με παλαιότερα φαινόμενα που έχουν πλήξει την περιοχή, διαπιστώθηκε ότι κύρια αίτια των πλημμυρικών φαινομένων αποτελούν η υψηλής έντασης βροχόπτωση τοπικού χαρακτήρα, οι φυσικοί παράγοντες της περιοχής (μορφολογία, γεωλογική δομή, βλάστηση) και οι ανθρωπογενείς παρεμβάσεις. Ειδικότερα προέκυψε ότι, ο κύριος οικιστικός ιστός της Μάνδρας αναπτύσσεται στη συμβολή ρεμάτων. Μετά από την έντονη βροχόπτωση που εκδηλώθηκε εστιασμένα στην ορεινή ζώνη του όρους Πατέρα, τα ρέματα αυτά τροφοδοτήθηκαν από μεγάλους όγκους νερού, που συμπαρέσυραν υλικά διάβρωσης και κατέκλυσαν σε μικρό χρονικό διάστημα την πόλη της Μάνδρας.