Μάνδρα : Τους λόγους που δεν έχει προβεί ο Δήμος στην αποδοχή των δωρεών , ζητάνε μέλη της αντιπολίτευσης

Τους λόγους που δεν έχει προβεί ο Δήμος και συγκεκριμένα η οικονομική επιτροπή, στην αποδοχή των δωρεών προς τους πληγέντες από την φονική πλημμύρα της 15ης Νοεμβρίου 2017, ζητάνε μέλη της αντιπολίτευσης , με έγγραφό τους το οποίο απευθύνεται προς τον Πρόεδρο της οικονομικής επιτροπής , τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου και την Διευθύντρια Οικονομικού.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης που υπογράφουν το εν λόγω έγγραφο , η ανεξάρτητη κ. Ελένη Παπακωνσταντίνου – Ρουμελιώτη και ο κ. Γιώργος Σαμπάνης επικαλούμενοι το άρθρο 72 του Ν.3852/10 (Καλλικράτης) , ζητούν να τους γνωστοποιηθούν οι λόγοι για τους οποίους δεν έχει προχωρήσει η οικονομική επιτροπή στην αποδοχή.

Να σημειωθεί ότι το σύνολο της αντιπολίτευσης έχει ζητήσει σε έκτακτο δημοτικό συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε πριν την έλευση του νέου χρόνου , να ενημερωθεί το σώμα και οι Πολίτες για το θέμα των χορηγιών και δωρεών , τα είδη που έχουν προσφερθεί στους πληγέντες και να γίνει η κατά τον Νόμο προβλεπόμενη αποδοχή από τα θεσμικά όργανα του Δήμου.

Όμως και στη συγκεκριμένη συνεδρίαση , απαντήσεις δεν δόθηκαν.