Απολογισμός πεπραγμένων Περιφέρειας Αττικής – Ειδική συνεδρίαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Ο απολογισμός πεπραγμένων Περιφέρειας Αττικής για το 2016 θα πραγματοποιηθεί σε ειδική συνεδρίαση την Πέμπτη, 23-2-2017 και ώρα 15:30 , σύμφωνα με  με το άρθρο 185 του Ν. 3852/2010 .

Ο απολογισμός θα αποτελεί το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης και μαζί θα παρουσιαστεί και η ετήσια έκθεση του  Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης .

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός).