Πρώτη στην απορρόφηση πόρων του Ταμείου Συνοχής η Περιφέρεια Αττικής

Πρώτη στην απορρόφηση πόρων του Ταμείου Συνοχής η Περιφέρεια Αττικής για τη διαχείριση υγρών αποβλήτων, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του ΕΣΠΑ και τα αντίστοιχα αιτήματα πληρωμών στην ΕΕ.

Συγκεκριμένα, οι δαπάνες της Περιφέρειας Αττικής στις 31.12.2016 ανήλθαν σε 15,6 εκ. € που αντιστοιχεί σε ποσοστό 6,5% επί των εκχωρημένων πόρων.

Η απορρόφηση αυτή αναμένεται να κορυφωθεί στο προσεχές διάστημα καθώς έχουν εκκινήσει οι σχετικές διαδικασίες έγκρισης για τα δύο μεγάλα έργα αποχέτευσης της Ανατολικής Αττικής Ραφήνας – Αρτέμιδας και Νέας Μάκρης – Μαραθώνα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφέρεια Αττικής αξιοποιεί με τον βέλτιστο τρόπο τους εκχωρημένους πόρους του Ταμείου Συνοχής συνδυάζοντας απορρόφηση, αποτελεσματικότητα και άρση χρόνιων περιβαλλοντικών προβλημάτων προς όφελος των πολιτών και των αναγκών τους, στο πλαίσιο ενός αποτελεσματικού μοντέλου διοίκησης.