Νέο αυτοκινούμενο σάρωθρο, στο Δήμο Ασπροπύργου

Νέο αυτοκινούμενο σάρωθρο,απόκτησε ο Δήμος Ασπροπύργου , όπου παρουσία του Δημάρχου της πόλης Νίκου Μελετίου παραδόθηκε , με σκοπό να αναβαθμιστούν οι προσφερόμενες λειτουργίες καθαριότητας της πόλης του Ασπρόπυργου.

Το καινούριο όχημα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε., φέρει σήμανση CE και έχει χωρητικότητα κάδων σαρωμάτων τριών κυβικών μέτρων. Αποτελείται από πλαίσιο, καμπίνα χειριστού, κάδο, σύστημα σάρωσης (βούρτσες) και πρόσθετο εξοπλισμό, ενώ διαθέτει σύστημα απαγωγής της σκόνης κατά τη σάρωση.