Αυτοψία του ΑΔΜΗΕ στο ΚΥΤ Νεοκτίστων Ασπροπύργου

Μετά από παρέμβαση - επιστολή του Δημάρχου Νίκου Μελετίου

Αυτοψία του ΑΔΜΕ στο ΚΥΤ Νεοκτίστων Ασπροπύργου , μετά από επιστολή του Δημάρχου Νίκου Μελετίου

Άμεση υπήρξε η ανταπόκριση του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) στην επιστολή του Δημάρχου Ασπροπύργου, κ. Νικόλαου Μελετίου, σχετικά με την αναζωπύρωση της φωτιάς στο Κέντρο Υψηλής Τάσης Νεόκτιστων.

Αυθημερόν, κλιμάκιο επιθεωρητών μετέβη στον χώρο της πυρκαγιάς και με σχετική αντεπιστολή ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος ΑΔΜΗΕ, κ. Μάνος Μανουσάκης ενημέρωσε τη Δημοτική Αρχή πως:

Στην Αυτοψία του ΑΔΜΕ στο ΚΥΤ Νεοκτίστων Ασπροπύργου

1) «δεν διαπιστώθηκε διαρροή υγρών αποβλήτων, πλην ενός μικρού ποσοστού νερών πυρόσβεσης που βρέθηκε στις λεκάνες συλλογής διαρροών κάτω από τους μετασχηματιστές», και

2) «από τις μετρήσεις σε αιωρούμενα σωματίδια, που διενεργήθηκαν στον πλησιέστερο σταθμό του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, από την Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής & Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δεν παρατηρήθηκε αύξηση σε σχέση με τις τιμές των προηγούμενων ημερών.»

Στην επιστολή του ο Πρόεδρος του ΑΔΜΗΕ συμπεριέλαβε και την σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την περιβαλλοντική αυτοψία που διεξήχθη στο ΚΥΤ, ως τεκμηρίωση της επιχειρηματολογίας του.

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου, δήλωσε: “ Τα βιομηχανικά ατυχήματα μας απασχολούσαν και μας απασχολούν πάντα. Ευτυχώς το συγκεκριμένο ήταν μικρής έκτασης και μικρής διάρκειας, χωρίς περιβαλλοντική ζημιά και ρυπογόνα ευρήματα, και δίχως συνέπειες για τις ανθρώπινες ζωές και το περιβάλλον. Πρέπει όμως η Πολιτεία και όλες οι αρμόδιες αρχές να ενσκήψουν πάνω από την υφιστάμενη κατάσταση, και με προληπτικό πνεύμα και ευθύνη, να διαφυλάξουν τόσο την ασφάλεια των κατοίκων, των εργαζομένων, των βιομηχανικών μονάδων, όσο και το ίδιο το περιβάλλον.»

 

Επιστολη-πρός-Δήμαρχο-Ασπροπύργου