Γιάννης Γκίκας, Δήμαρχος Αιγάλεω: ” Συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα των εργαζομένων μας, συνυπογράφουμε το ψήφισμα και ζητάμε την άμεση απόσυρση του άρθρου 179 του Αναπτυξιακού Νομοσχεδίου”!

” Συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα των εργαζομένων μας, συνυπογράφουμε το ψήφισμα και ζητάμε την άμεση απόσυρση του άρθρου 179 του Αναπτυξιακού Νομοσχεδίου”!, υπογραμμίζει ο Δήμαρχος Αιγάλεω Γιάννης Γκίκας, θέση που εκφράζει το σύνολο του δημοτικού συμβουλίου , το οποίο τάσσεται στο πλευρό των εργαζομένων και με ψήφισμα του ζητά από την κεντρική εξουσία την απόσυρση του επίμαχου άρθρου 179 του νομοσχεδίου .

Ακολουθεί το ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αιγάλεω , το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα

“Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αιγάλεω, υπερασπίζεται τον αποκλειστικά Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών του.
Ζητάμε από τον Κεντρική Διοίκηση να σεβαστεί το Αυτοδιοίκητο στους Δήμους.
Να στελεχώσει με το απαιτούμενο μόνιμο προσωπικό τις Δημοτικές υπηρεσίες, με πλήρη εργασιακά δικαιώματα αλλά και άμεση κατάργηση κάθε απαγόρευσης ή αυστηρού περιορισμού των προσλήψεων σε δημοτικές υπηρεσίες. Ταυτόχρονα να εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση για την ανανέωση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, όπως και την αγορά νέων μέσων.
Ζητάμε την απόσυρση του άρθρου 179 του «Αναπτυξιακού Νομοσχεδίου» που δίνει τη δυνατότητα, με ισχνή πλειοψηφία, το Δημοτικό Συμβούλιο να μπορεί κατά τη κρίση του, χωρίς αιτιολογημένη έκθεση, να αποφασίζει για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών
καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, συντήρησης χώρων Πρασίνου και Ηλεκτροφωτισμού.
Ακόμη και εάν ψηφιστεί το άρθρο 179 και γίνει Νόμος του Κράτους, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αιγάλεω, δεσμεύεται πως δεν θα κάνει χρήση των όσων αυτό προβλέπει προκειμένου να εκχωρηθούν Υπηρεσίες
σε ιδιώτες εργολάβους.
Στηρίζει τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων και καλεί την Κυβέρνηση να ανοίξει διάλογο με τα θεσμικά
όργανα Κ.Ε.Δ.Ε., Π.Ε.Δ.Α. και Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΤΖΟΣ