Για πρώτη φορά εκλέγεται γυναίκα Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Ελευσίνας

Για πρώτη φορά εκλέγεται γυναίκα Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Ελευσίνας και το όνομα αυτής Δέσποινα Οικονόμου. Η κ. Οικονόμου μέχρι την εκλογή της στην θέση της Προέδρου στις πρόσφατες δημαιρεσίες, κατείχε την θέση της Αντιδημάρχου κοινωνικής πολιτικής.

Γυναίκες και τα άλλα δυο μέλη του προεδρείου , με την κ.  Μ. Αντωνάρα να εκλέγεται Αντιπρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου και την κ. Κ. Παραδείση , γραμματέας αυτού.