Ο Δήμος Χαϊδαρίου ενημερώνει τους κατοίκους για την ρύθμιση των οφειλών τους

Ο Δήμος Χαϊδαρίου ενημερώνει τους κατοίκους οι οποίοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές πάσης φύσεως προς τον Δήμο ότι πλησιάζει στην λήξη της (31 Δεκεμβρίου) η νέα και τελική παράταση της προθεσμίας που δίνει ο νόμος για ρύθμιση των οφειλών προς τους ΟΤΑ σε 100 δόσεις.


Καλεί τους Πολίτες  και τις επιχειρήσεις που έχουν οφειλές προς τον Δήμο Χαϊδαρίου και επιθυμούν να τις υπαγάγουν στην ρύθμιση των 100 δόσεων να το πραγματοποιήσουν εγκαίρως με αίτηση στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου.

Επίσης ενημερώνει ότι για να υπαχθούν στην ρύθμιση των 100 δόσεων τυχόν πρόσφατες οφειλές οι οποίες δεν έχουν βεβαιωθεί ακόμη από την Υπηρεσία πρέπει οι οφειλέτες να ζητήσουν την βεβαίωση τους από το Τμήμα Εσόδων μέχρι τις 29 Νοεμβρίου.
Σημειώνεται δε ότι είναι υποχρεωτικό από την νομοθεσία οφειλές προς τον Δήμο οι οποίες δεν θα ρυθμιστούν σε δόσεις να αναζητηθούν με κάθε πρόσφορη διαδικασία.