Συνέχεια στη συνεργασία Δήμου Ασπροπύργου και ECORESET ΑΕ

Συνέχεια στη συνεργασία Δήμου Ασπροπύργου και ECORESET ΑΕ ,

με την εταιρεία να ενισχύει την τοπική κοινωνία και να αναγνωρίζει τη σημασία υποστήριξης των εκπαιδευτικών μονάδων

Έτσι προχώρησε σε νέα δωρεά επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευών όπως προκύπτουν από τη λειτουργία του Κέντρου Διαλογής Ταξινόμησης (ΚΔΤ). Η λειτουργία του ΚΔΤ ξεκίνησε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Έργου ReWEEE, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αυτή τη φορά, αποδέκτης ήταν η Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, στην οποία παραδόθηκε ηλεκτρονικός εξοπλισμός, και πιο συγκεκριμένα φορητοί υπολογιστές και περιφερειακά, για την κάλυψη των αναγκών του Νομικού Προσώπου.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Αβραάμ Κωνσταντινίδης μαζί με το προσωπικό υποδέχτηκαν τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της Εταιρείας, κ. Σταύρο Θεοδωρόπουλο, τον Γενικό Διευθυντή, κ. Σπύρο Καραμούτσο και την Υπεύθυνη του Τμήματος Βιωσιμότητας και Σχέσεων με τις Δημόσιες Αρχές, κ. Σοφία Μαντέ και τους ευχαρίστησαν για τη δωρεά. Παράλληλα, τόνισε ότι η εν λόγω κίνηση θα συνδράμει σε μέγιστο βαθμό και θα συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας.