Στον Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη – Γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης πολιτών για τον Covid 19

Στον Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη – Γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης πολιτών για τον Covid 19 στα τηλέφωνα 2132004826 και 2132004819.

Δύο τηλεφωνικές γραμμές για την ψυχολογική υποστήριξη πολιτών από τις επιπτώσεις του Covid 19 λειτουργεί ο Δήμος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη μέσω των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η απόφαση της κυβέρνησης για τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης της εξάπλωσης του Covid 19, η κοινωνική απόσταση και ο περιορισμός των μετακινήσεων συνετέλεσαν στην αλλαγή της καθημερινότητας των πολιτών με συνέπεια να δημιουργηθεί σημαντική ψυχική επιβάρυνση στον πληθυσμό.

Για τον λόγο αυτό, οι πολίτες που έχουν ανάγκη να επικοινωνήσουν και να λάβουν ψυχολογική υποστήριξη μπορούν να καλέσουν στις τηλεφωνικές γραμμές 2132004826 και 2132004819 και να συνομιλήσουν με τους ψυχολόγους του Δήμου, οι οποίοι και θα αποτελέσουν έναν συνεχή και σημαντικό κύκλο υποστήριξης ιδίως σε μοναχικούς ανθρώπους.