Το «Δίκτυο Πολιτισμού του δήμου Αθηναίων» απέκτησε τη δική του ιστοσελίδα

Το «Δίκτυο Πολιτισμού του δήμου Αθηναίων», το δίκτυο που συνδέει όλους τους φορείς που παράγουν πολιτισμό στην πρωτεύουσα, αποκτά τον δικό του ιστότοπο.

Το δίγλωσσο portal  www.athensculturenet.comπαρουσιάζει το πανόραμα των καλλιτεχνικών δράσεων των 40 σημαντικότερων πολιτιστικών φορέων της Αθήνας, δημόσιων και ιδιωτικών και ενημερώνει για τη λειτουργία και τις εκδηλώσεις τους. Το Δίκτυο Πολιτισμού του δήμου Αθηναίων – Athens Culture Net έχει ως αποκλειστικό δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το Athens Partnership διαχειρίζεται την υλοποίηση της δωρεάς.

Η ιστοσελίδα είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τον επισκέπτη της πόλης καθώς του επιτρέπει να οργανώσει εκ των προτέρων την επίσκεψή του στην Αθήνα και τον βοηθάει μέσω των ηλεκτρονικών χαρτών να περιηγηθεί στην πόλη.

Το Δίκτυο Πολιτισμού του δήμου Αθηναίων εδραιώνει ένα ενεργό πολιτιστικό και καλλιτεχνικό πλαίσιο για τους ανθρώπους που ζουν στην πόλη, τους επισκέπτες, τους καλλιτέχνες και τους φορείς:

•        Στηρίζει πολιτιστικές εκδηλώσεις στο κέντρο και τις γειτονιές της Αθήνας

•        Συνομιλεί με τους πολιτιστικούς οργανισμούς για την υιοθέτηση κοινών στόχων και στρατηγικών

•        Προωθεί το πολιτιστικό προϊόν των αθηναϊκών πολιτιστικών φορέων σε ένα διεθνές ακροατήριο προσφέροντας έγκαιρη και γρήγορη πρόσβαση σε πληροφορίες για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της πόλης με την παραγωγή και κυκλοφορία ενημερωτικού υλικού. Ο δήμος της Αθήνας στηρίζει έμπρακτα τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση.
Επίσης, το Δίκτυο, σε συνεργασία με τα μέλη του, σχεδιάζει και παράγει σε περιοδική βάση ένα έντυπο το οποίο εμπεριέχει συγκεντρωμένες πληροφορίες στα ελληνικά και αγγλικά για όλους τους κύριους πολιτιστικούς φορείς της Αθήνας καθώς και δύο επιλεγμένες δράσεις τους για το διάστημα κυκλοφορίας του.