Οι δασικοί χάρτες θέμα συζήτησης στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Οι δασικοί χάρτες θα αποτελέσουν θέμα συζήτησης στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την Πέμπτη, 11-5-2017 και ώρα 15:30 στην 17η συνεδρίαση του , ενώ τα υπόλοιπα θέματα στην ημερήσια διάταξη είναι :

Έγκριση Υποβολής Πρότασης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής ως εταίρος στο έργο με τίτλο: «SafePark: Εκτίμηση και διαχείριση επικινδυνότητας για πτώση δένδρων και τμημάτων δέντρων σε χώρους αστικού πρασίνου» στο πλαίσιο του προγράμματος: “Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»” του Επιχειρησιακού προγράμματος: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020).

(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Β. Λάσκαρη – Κρασοπούλου)

Έγκριση Υποβολής Πρότασης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής ως εταίρος στο έργο με τίτλο: «Σύστημα επαυξημένης πραγματικότητας για την ανάδειξη και περιήγηση αστικών πάρκων» στο πλαίσιο του προγράμματος: “Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού προγράμματος: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία.