Δωρεά 303 βιβλίων στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Ελευσίνας

Στην δωρεά 303 βιβλίων στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Ελευσίνας προχώρησε το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου (Κ.Ι.Κ.Π.Ε) .

Η δωρεά έγινε αποδεκτή , ενώ το σχετικό δελτίο τύπου αναφέρει :

“Ενημερώνουμε τους Δημότες του Δήμου Ελευσίνας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής του Θριασίου Πεδίου ότι αποδεχτήκαμε την δωρεά “Ανάπτυξη Συλλογών δημόσιων και δημοτικών βιβλιοθηκών 2017” του Κοινωφελούς Ιδρύματος Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου (Κ.Ι.Κ.Π.Ε) .

Στο πλαίσιο αυτής αυτής της δωρεάς, η Βιβλιοθήκη θα εντάξει στην συλλογή της 303 νέα βιβλία, αποδεδειγμένα καλών εκδόσεων και ξεχωριστά από άποψη θεματολογίας και ποιοτικού περιεχομένου.”