Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης στην Αγία Βαρβάρα-Πρόσκληση για συμμετοχή

Συγκροτείται Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης στην Αγία Βαρβάρα και για αυτόν τον λόγο ο Δήμος απευθύνει πρόσκληση σε Πολίτες και φορείς να δηλώσουν εγγράφως την βούλησή τους για συμμετοχή.

Οι υποψηφιότητες ξεκίνησαν να υποβάλλονται την Δευτέρα 27 Μαρτίου και λήγουν στις 21 Απριλίου 2017 και οι ενδιαφέρομενοι μπορούν να τις υποβάλλουν στο Δημαρχείο και συγκεκριμένα στο γραφείο Δημάρχου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

Περισσότερα ΕΔΩ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 2017