Ψηφίστηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, η αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού σε λεωφορειοδρόμους της Πετρούπολης

Ψηφίστηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, η αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού σε λεωφορειοδρόμους της Πετρούπολης .

Πιο συγκεκριμένα το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε τη  σύναψη και τους όρους προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πετρούπολης  για την κατασκευή του έργου   με τίτλο:

«Αναβάθμιση δημοτικού φωτισμού σε λεωφοριοδρόμους στην Πετρούπολη»,  συνολικού προϋπολογισμού 880.670,00 ευρώ.

Τα χαρακτηριστικά του έργου, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της  τεχνικής μελέτης είναι τα ακόλουθα:

-Καθαίρεση παλαιών φωτιστικών

-Τοποθέτηση νέας τεχνολογίας φωτιστικών σωμάτων τύπου  LED σύμφωνα με την παρούσα τεχνική έκθεση και τις προδιαγραφές των φωτιστικών σωμάτων που αναλύονται στην παρούσα μελέτη.

-Κατασκευή των πίλλαρ τα οποία θα φιλοξενήσουν τα συστήματα τηλεδιαχείρισης και τα Gateways και σύνδεση τους με το δίκτυο τροφοδοσίας της ΔΕΗ.

-Συντονισμός, σύνδεση του όλου συστήματος και εκμάθηση της λειτουργίας του από το προσωπικό που θα ορίσει η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου.

Η χρηματοδότηση γίνεται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής.