Την δυνητική επιστροφή των δημοτικών αστυνομικών στους Δήμους, ζητάει ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ

Την δυνητική επιστροφή των δημοτικών αστυνομικών στους Δήμους, ζητάει ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, κατά την συνάντηση που είχε με εκπροσώπους των δημοτικών αστυνομικών .

Γ.Πατούλης: «Καλούμε την κυβέρνηση να επιτρέψει τη δυνητική επιστροφή των δημοτικών αστυνομικών στους Δήμους. Οι Έλληνες δεν είναι πολίτες β’κατηγορίας»

Τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στην καθημερινή λειτουργία των Δήμων εξαιτίας της ανυπαρξίας της Δημοτικής Αστυνομίας ήταν το αντικείμενο της συνάντησης του Προέδρου της ΚΕΔΕ Γ.Πατούλη με εκπροσώπους των δημοτικών αστυνομικών.

Στη συνάντηση μετείχαν ο Πρόεδρος των δημοτικών αστυνομικών Αθήνας Π. Κόσσυβας, η Πρόεδρος των δημοτικών αστυνομικών Τρικάλων Ε. Κοντογιάννη και ο εκπρόσωπος των δημοτικών αστυνομικών Κρήτης Ι. Γαιτανάκης.

Κατά τη συζήτηση οι εκπρόσωποι των δημοτικών αστυνομικών ζήτησαν από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ τη στήριξη του στην προσπάθεια ενίσχυσης του θεσμού της δημοτικής αστυνομίας και ειδικότερα στο αίτημα τους να τους δοθεί η δυνατότητα να επιστρέψουν, όσοι το επιθυμούν, στους Δήμους.

Ο κ. Πατούλης τους εξέφρασε τη στήριξη του και τους επισήμανε την πλήρη ταύτιση του με το αίτημα τους περί δυνητικής επιστροφής των δημοτικών αστυνομικών στους Δήμους. Σε αυτό το πλαίσιο υπογράμμισε την ανάγκη να γίνει μία καταγραφή του προσωπικού των δημοτικών αστυνομικών που θέλει να επιστρέψει στους Δήμους, προκειμένου να υπάρχει μία ολοκληρωμένη εικόνα και άρα καλύτερη διαχείριση του ζητήματος από όλους τους συναρμόδιες πλευρές.

Σε δηλώσεις του τόνισε τα εξής:

«Η κυβέρνηση πρέπει επιτέλους να αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να στερεί από τους πολίτες υπηρεσίες που απολαμβάνουν όλοι οι σύγχρονοι Ευρωπαίοι πολίτες. Είμαστε η μόνη χώρα που δεν εφαρμόζεται η έννοια της τοπικής διακυβέρνησης. Η Αυτοδιοίκηση γνωρίζεται καλύτερα από τον καθένα τα του οίκου της και πρέπει να μπορεί η ίδια, μέσω της αποκέντρωσης των αρμοδιοτήτων από το συγκεντρωτικό κεντρικό κράτος, να αποφασίζει για το συμφέρον των τοπικών κοινωνιών.

Η συζήτηση με τους εκπροσώπους των δημοτικών αστυνομικών ανέδειξε για άλλη μία φορά τα τεράστια προβλήματα που έχει προκαλέσει στους Δήμους, η αποδυνάμωση του θεσμού.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τη Δημοτική Αστυνομία, καθώς πρόκειται για μία υπηρεσία που συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία των πόλεων καθώς και στη διασφάλιση σημαντικών εσόδων για τους Δήμους. Πρόκειται για ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό που η αυτοδιοίκηση έχει πραγματικά ανάγκη.  Επιβάλλεται να τους δοθεί η δυνατότητα να επανέλθουν εθελοντικά στις επανασυσταθείσες υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας, στις οποίες υπηρετούσαν προ της υπηρεσιακής τους μεταβολής.

Η δημοτική αστυνομία πρέπει να είναι ενισχυμένη και να λειτουργεί με όρους που ισχύουν σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις, προκειμένου να διασφαλίζεται με τον καλύτερο τρόπο το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Η συγκεκριμένη υπηρεσία συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία των πόλεων καθώς και στη διασφάλιση σημαντικών εσόδων για τους Δήμους».