Ξεκίνησε η διαβούλευση για τον “Κλεισθένης 1” – Διαβάστε το νομοσχέδιο

Ξεκίνησε και τυπικά από την Παρασκευή 27 Απριλίου 2018 , η διαβούλευση για τον “Κλεισθένης 1” , το νομοσχέδιο με τίτλο: «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής –Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ».

Ο “Κλεισθένης 1” περιλαμβάνει 237 άρθρα και ήδη βρίσκεται αναρτημένος στον Δικτυακό Τόπο Διαβουλεύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών , ενώ σύμφωνα με τα χρονικά όρια που έχει θέσει το Υπουργείο Εσωτερικών η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 14 Μαΐου και ώρα 15:00.

Βεβαίως το νέο δεδομένο που κυριαρχεί στο εν λόγω νομοσχέδιο είναι η αλλαγή του εκλογικού συστήματος ανάδειξης των τοπικών και περιφερειακών αρχόντων , με την θέσπιση της απλής αναλογικής.

Ήδη , έχουν καταγραφεί οι πρώτες αντιδράσεις από την Αυτοδιοίκηση , όπως ήταν άλλωστε αναμενόμενο σύμφωνα με όσα αποτυπώθηκαν στο πρόσφατο κοινό συνέδριο ΚΕΔΕ ΕΝΠΕ.

Περισσότερα στο Aftodioikisinews.gr