Στο 1ο Διαπεριφερειακό Σεμινάριο του έργου E-COOL/Interreg Europe, η Περιφέρεια Αττικής

Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Περιφέρειας Αττικής και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής ολοκληρώθηκε το 1ο Διαπεριφερειακό Σεμινάριο του έργου E-COOL, που πραγματοποιήθηκε στο Brno της Τσεχίας.

Το θέμα του Σεμιναρίου ήταν «Καλές Πρακτικές Δημόσιας – Ιδιωτικής Συνεργασίας στην Επιχειρηματική Εκπαίδευση». Κατά την 1η ημέρα του Σεμιναρίου πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις 10 Καλών Πρακτικών των εταίρων σχετικές με το θέμα. Μεταξύ αυτών έγινε και η παρουσίαση της ελληνικής Καλής Πρακτικής «Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας» από την εκπρόσωπο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Βασιλική Χρονάκη, για την οποία υπήρξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους εταίρους του έργου.

Με την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων πραγματοποιήθηκε μία Επίσκεψη Εργασίας στο Κέντρο Καινοτομίας της πόλης με τη συμμετοχή όλων των εταίρων, ενώ κατά τη δεύτερη ημέρα των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε η τακτική συνάντηση της Επιτροπής Καθοδήγησης του έργου με θέματα σχετικά με τη Διαπεριφερειακή Ανταλλαγή Εμπειριών, τη Δημοσιότητα και τη Διαχείριση του έργου.

Στο Σεμινάριο συμμετείχαν από την Περιφέρεια Αττικής ο Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Πολιτικής και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου ΠΤΑ Αττικής Παναγιώτης Αθανασιάδης και ο Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής Σωτήρης Νικολαρόπουλος.

Υπενθυμίζεται ότι το «E-COOL» αποτελεί έργο του προγράμματος Interreg Europe με απώτερο στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των περιφερειακών πολιτικών στην προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος στους νέους, συνεισφέροντας στη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ.