Δικαιούχος του «έργου σημαία» αναλαμβάνει η ΕΕΤΑΑ

Δικαιούχος του «έργου σημαία» αναλαμβάνει η ΕΕΤΑΑ για την Αυτοδιοίκηση, της απλούστευσης και προτυποποίησης διαδικασιών λειτουργίας των δήμων και περιφερειών, προϋπολογισμού 3,6 εκ. ευρώ από το ΕΣΠΑ 2014-2020 .

Την παραπάνω ανακοίνωση έκανε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης, κατά τη διάρκεια επίσκεψης και συμμετοχής του στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Μιλώντας στη συνεδρίαση του Δ.Σ., ο υπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε στην ανάγκη εστίασης στην αναπτυξιακή προοπτική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με τη δρομολόγηση δράσεων και διαδικασιών στις οποίες η ΕΕΤΑΑ ήδη συμβάλλει και επιβάλλεται να διαδραματίσει ακόμη πιο ουσιαστικό ρόλο στη συνέχεια.

Ο κ. Σκουρλέτης επεσήμανε ότι η παρουσία του στο Δ.Σ. της ΕΕΤΑΑ πραγματοποιείται σε μια περίοδο που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ο διάλογος για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δημιουργώντας,  ανάμεσα στα άλλα, μια πραγματική ευκαιρία σε τρία  βασικά πεδία: για την αποφασιστική ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου και των κοινωνικών δράσεων των ΟΤΑ, για τις αναγκαίες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας τους, εσωτερικά αλλά και ως προς τις σχέσεις με τους πολίτες, καθώς και για την ουσιαστική αναβάθμιση του προσωπικού τους.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, όπως ανακοίνωσε ο κ. Σκοουρλέτης, η ΕΕΤΑΑ θα αναλάβει δικαιούχος του «έργου  σημαία» για την Αυτοδιοίκηση, της απλούστευσης και προτυποποίησης διαδικασιών λειτουργίας των ΟΤΑ α’ και β’ Βαθμού, προϋπολογισμού 3,6 εκατ. ευρώ, από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Παράλληλα, τα υπουργεία Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ανάθεσαν στην ΕΕΤΑΑ και στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) να επεξεργαστούν ένα μεγάλο πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η ΕΕΤΑΑ καλείται  επίσης, να συμβάλει σημαντικά στην επεξεργασία  θεσμικών αλλαγών για την ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου των ΟΤΑ.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο Διοικητικό Συμβούλιο, ο υπουργός Εσωτερικών ενημερώθηκε για τις δράσεις της ΕΕΤΑΑ, (σε εξέλιξη ή υπό έγκριση) όπως:

  • «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής», όπου έχει αναλάβει τη διαχειριστική ευθύνη του προγράμματος με προϋπολογισμό 205 εκατ. ευρώ
  • «Βοήθεια στο Σπίτι», με προϋπολογισμό 120 εκατ. ευρώ.
  • Υποστήριξη της ΤΑ για τη διαχείριση των απορριμμάτων μέσω της ανάπτυξης ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων
  • Βελτίωση του θεσμικού πλαισίου οικονομικής διαχείρισης ΟΤΑ
  • Υλοποίηση σχεδίων δράσης για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις περιφερειακές και τοπικές πολιτικές
  • Χρηματοδότηση υλοποίησης μελετών ορεινών και νησιωτικών δήμων κάτω των 10.000 κατοίκων, (ως τεχνικός σύμβουλος) μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
  • Δράση υποστήριξης μικρών νησιών κάτω των 3.000 κατοίκων για την υλοποίηση μελετών και έργων σε συνεργασία με την ΜΟΔ, το Υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Υποδομών
  • Χρηματοδότηση των δήμων από το Πράσινο Ταμείο (ως τεχνικός σύμβουλος)
  • Δημιουργία Τεχνικών Συμβούλων για την βοήθεια της Αυτοδιοίκησης σε θέματα ΕΣΠΑ

Δηλώσεις Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΕΤΑΑ

Ο πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ Δημήτρης Καλογερόπουλος αναφέρθηκε στις δυνατότητες που έχει εταιρία επισημαίνοντας ότι έχει την εμπειρία και αξιόλογο προσωπικό προκειμένου να μπορέσει να συμβάλει στην προσπάθεια ανάπτυξης της χώρας ζητώντας ταυτόχρονα την επίσπευση των διαδικασιών από την πλευρά των αρμόδιων υπουργείων ώστε να παρακαμφτούν οι όποιες γραφειοκρατικές αγκυλώσεις υπάρχουν.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ Θοδωρής Γκοτσόπουλος υπογράμμισε ότι η Εταιρία είχε ενεργό ρόλο σε όλες τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις του παρελθόντος και αποτελεί προτεραιότητα της να αποτελεί τον θεσμικό σύμβουλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του υπουργείου Εσωτερικών προκειμένου να υποστηριχθούν οι φορείς της Αυτοδιοίκησης στην άσκηση της αναπτυξιακής τους πολιτικής.

Τέλος τα μέλη του ΔΣ στις τοποθετήσεις του επισήμαναν την ανάγκη οικονομικής – οργανωτικής στήριξης, ιδιαίτερα των δήμων, και υπογράμμισαν ότι σε αυτή την προσπάθεια, βασικό τους «εργαλείο» μπορεί και πρέπει να είναι η ΕΕΤΑΑ.