Οι δράσεις και τα έργα για την προετοιμασία της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνα 2021 στη συνάντηση Διοικητικού Συμβουλίου της Ελευσίνα2021 ΠΠΕ και του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας

Οι δράσεις και τα έργα για την προετοιμασία της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνα 2021 και ειδικότερα η αύξηση των ρυθμών υλοποίησης τους , βρέθηκαν στη συνάντηση Διοικητικού Συμβουλίου της Ελευσίνα2021 ΠΠΕ και του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας , που πραγματοποιήθηκε στις 25/02/2019 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Ελευσίνας.

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου :

Δόθηκε σε όλους η ευκαιρία να αναπτύξουν έναν πολύ γόνιμο διάλογο γύρω από την πορεία της εξέλιξης του προγράμματος της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας αλλά και τις ανάγκες και τις προτεραιότητες που πρέπει να δοθούν για την υλοποίησή του.

 

Βασικό μέρος της συζήτησης αποτέλεσε η σημασία του εγχειρήματος καθώς τα μηνύματα και οι συμβολισμοί για την ιστορία της ανθρωπότητας, που εκπορεύονται από την Ελευσίνα είναι παγκόσμια και πανανθρώπινα. Για τον λόγο αυτόν, τονίστηκε,  ότι η ΠΠΕ21 είναι ένα μέγα γεγονός που υπερβαίνει το τοπικό, το εθνικό, ακόμη και το ευρωπαϊκό μέγεθος.

 

Για την πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελευσίνα2021 κα Αυγερινού – Κολώνια, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «η Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2021 αποτελεί μια αχτίδα ελπίδας, εθνικής υπερηφάνειας και χαράς και μια ιδέα και τιτάνια προσπάθεια που συναρπάζει ειδικά μέσα στις συνθήκες της πολύπλευρης και όχι μόνον, οικονομικής κρίσης και  των μνημονιακών συνθηκών που βίωσε η χώρα».

 

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης τονίστηκε ότι η Εταιρεία Ελευσίνα 2021 εργάστηκε για:

 • την συνεχή επικοινωνία με τον Δήμο αναφορικά με την πορεία των έργων και κατά προτεραιότητα της  αδειοδότησης των βασικών κτιριακών υποδομών (Ιρις 1, 2 ), αλλά και τη διερεύνηση των δυνατοτήτων που προκύπτουν από τις μελέτες για το κυκλοφοριακό (ΣΒΑΚ), και την μελέτη ΥΠΕΝ για την Ενοποίηση των Αρχαιολογικών Χώρων
 • την πραγματοποίηση των καλλιτεχνικών δράσεων παρά το πλήθος των γραφειοκρατικών ζητημάτων που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια της υλοποίησής του
 • την προώθηση των αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων
 • την προώθηση και έγκριση της χορηγικής στρατηγικής της εταιρίας
 • τη προώθηση και έγκριση της επικοινωνιακής στρατηγικής της εταιρίας
 • τη διατύπωση σχεδίου αρχών συνεργασίας με το δήμο (μνημόνιο συνεργασίας), ώστε να κατοχυρωθεί η εταιρία και να ρυθμιστούν εκκρεμείς δυσλειτουργίες

 

Επίσης υπογραμμίστηκε ότι πραγματοποιήθηκαν (και συνεχίζεται η προσπάθεια να ολοκληρωθούν) μια σειρά από αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση του έργου της Εταιρείας και με σκοπό  να αντιμετωπιστούν δυσχέρειες που έχουν προκύψει από τον υβριδικό της χαρακτήρα ως Ανώνυμης Δημοτικής Επιχείρησης, όπως:

 

 1. η τροπολογία για τη φορολόγηση των επιχορηγήσεων της εταιρίας (27/12/18 και τελική ψήφιση στη Βουλή)
 2. η τροπολογία του Ν 4412 για την απαλλαγή των καλλιτεχνών από τις εγγυητικές επιστολές η οποία γίνεται προσπάθεια να προωθηθεί άμεσα προς ψήφιση
 3. η τροπολογία για τη φορολόγηση των χορηγιών της εταιρίας για την οποία έχει  συνταχθεί το σχέδιο  από το νομικό σύμβουλο της εταιρείας  και αναμένονται οι ενέργειες της αρμόδιας διεύθυνσης του ΥΠΠΟΑ

 

Στη συνάντηση έγινε φανερή η αναγκαιότητα αναθεώρησης του αρχικού (2015-φάκελος υποψηφιότητας) επιχειρησιακού σχεδίου της Εταιρείας λόγω των εξελίξεων που σχετίζονται με την παραγωγή του καλλιτεχνικού έργου, τα οικονομικά, τις χρηματοδοτήσεις και τα έργα, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα (2019-2021). Η συγκεκριμενοποίηση  και εξειδίκευση του καλλιτεχνικού προγράμματος, ώστε να είναι δυνατό να προγραμματιστούν και να σχεδιαστούν εύστοχα τόσο η χωροθέτηση των δράσεων, όσο και η  κοστολόγησή του, αποτέλεσε κοινή παραδοχή όλων των παρευρισκομένων.

 

Όσον αφορά στις υποδομές που βρίσκονται στην ευθύνη του Δήμου πραγματοποιείται στενή συνεργασία Δήμου και Εταιρείας Ελευσίνα2021. Η διεύθυνση υποδομών της Εταιρείας σε συνεχή συνεργασία με το καλλιτεχνικό τμήμα έχει προτείνει  ένα πρόγραμμα έργων  το οποίο οριστικοποιείται με την αναθεώρηση του καλλιτεχνικού προγράμματος ενόψει της αναθεώρησης του επιχειρησιακού σχεδίου αλλά και της προόδου των παρεμβάσεων από τον Δήμο.

 

Τέλος, προτάθηκαν συγκεκριμένες ενέργειες συνεργασίας Εταιρείας Ελευσίνα 2021 και Δήμου Ελευσίνας:

 • η Πρόεδρος της Εταιρείας κα Αυγερινού Κολώνια πρότεινε και έγινε ασμένως αποδεκτό να δημιουργηθεί διαπαραξιακή ομάδα παρακολούθησης της υλοποίησης του έργου
 • προτάθηκε επίσης η δημιουργία από το Δήμο μιας ειδικής δομής ως σημείου  επαφής μεταξύ της Ελευσίνας ΠΠΕ21 και του Δήμου Ελευσίνας με σκοπό το συντονισμό της συνεργασίας για ζητήματα εκτελεστικού κυρίως χαρακτήρα, αντικείμενο του οποίου θα είναι:
 • η συγκέντρωση και αποστολή στοιχείων που αφορούν στον Δήμο για τις αξιολογήσεις στην ΕΕ
 • το πλαίσιο συνεργασίας με τις υπηρεσίες του Δήμου και η τεχνική υποστήριξη
 • η συνεργασία με τα νομικά πρόσωπα και τις όλες τις εμπλεκόμενες Διευθύνσεις του Δήμου
 • η δημιουργία δικτύου εθελοντών και προώθηση του θεσμού του εθελοντισμού
 • η αξιοποίηση ψηφισμένης χάρτας εθελοντισμού του Δήμου
 • η διάχυση των σκοπών  και στόχων  της ΠΠΕ21 στις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους και ευρύτερα την πόλη μέσω της  από κοινού διοργάνωσης  προγραμματισμού και δράσεων
 • ο από κοινού σχεδιασμός μεταξύ Ελευσίνας ΠΠΕ21 και  Δήμου του προγραμματισμού  του  προσωπικού διαχείρισης κατά το (Σχεδιασμός και οργάνωση της πόλης για να υποδεχθεί το θεσμό σε θέματα υποδοχής κίνησης, καθαριότητας, στελέχωσης προσωπικού εξυπηρέτησης, ασφάλειας, πολιτικής προστασίας κ.λπ )

 

Ιδιαίτερα σημαντική θέση στη συζήτηση πήρε το ζήτημα του εθελοντισμού, καθώς η Εταιρεία «Ελευσίνα2021» ως Ανώνυμη Εταιρεία αντιμετωπίζει δυσκολίες για την συγκρότηση σώματος εθελοντών, που να μην αντιμετωπίζονται νομικά ως άτομα που θα έχουν με την Εταιρεία οποιαδήποτε εργασιακή σχέση. Προς την κατεύθυνση της λύσης αυτού του προβλήματος αναζητήθηκαν προτάσεις μέσω δημοτικών οργάνων ή πρωτοβουλιών.