«Δυτική Αττική LogisticsCenter της ελληνικής επικράτειας», Ημερίδα με την συμμετοχή της Αντιπεριφέρειας Δυτικής Αττικής

«Δυτική Αττική LogisticsCenter της ελληνικής επικράτειας»,είναι ο τίτλος ημερίδας που πραγματοποιείται την Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017 στην Ελευσίνα (ElefsinaHotel- αίθουσα «ΑΙΣΧΥΛΟΣ») , υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητα Δυτικής Αττικής , στο πλαίσιο της ανάδειξης και αξιοποίησης όλων των παραγωγικών δυνατοτήτων της Δυτικής Αττικής .

Στην ημερίδα θα απευθύνει χαιρετισμό ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γιάννης Βασιλείου και θα συμμετέχει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα: «Στρατηγικός Σχεδιασμός για την Ανάπτυξη των Logistics στην Ελλάδα» όπου θα εξεταστεί η ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας ως μοχλός μετάβασης από την χωροταξική αναρχία σε ένα πρότυπο οργάνωσης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με σεβασμό στο περιβάλλον, τις κοινωνικές συνθήκες και μέριμνα για την αύξηση της απασχόλησης στην τοπική κοινωνία, αποφέροντας έτσι προστιθέμενη αξία και πολλαπλά οφέλη.

Διαβάστε το πρόγραμμα της ημερίδας