Δωρεάν δίκτυο Wi-Fi στο Δήμο Αιγάλεω

Δωρεάν δίκτυο Wi-Fi στο Δήμο Αιγάλεω για τους δημότες του και τους επισκέπτες του δήμου  σε δημόσια κτίρια, πάρκα, πλατείες και αθλητικές εγκαταστάσεις.

Η υλοποίηση του έργου χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «WiFi4EU» (https://wifi4eu.ec.europa.eu/).

Η εν λόγω πρωτοβουλία θα φέρει τους πολίτες πιο κοντά στην ψηφιακή ενιαία αγορά, θα παράσχει στους χρήστες πρόσβαση στην κοινωνία των Gigabit και θα λειτουργήσει συμπληρωματικά ως προς τις δημόσιες υπηρεσίες που παρέχονται.

Τα σημεία στα οποία οι δημότες  και οι επισκέπτες μας έχουν πρόσβαση είναι:

1. ΔΑΚ «Εύα Χριστοδούλου»
2. Δημοτικό Γήπεδο Ορυζομύλων
3. Πλατεία Αγίας Αικατερίνης
4. Πλατεία Αγίου Ελευθερίου
5. Πλατεία Δαβάκη

Η πρόσβαση είναι δωρεάν επιλέγοντας το δίκτυο «WiFi4EU» στο αντίστοιχο σημείο πρόσβασης.