Ψήφισμα κατά του ΕΒΕΑ από το δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας

Ψήφισμα κατά του ΕΒΕΑ εξεδόθη από το δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας και συγκεκριμένα κατά της διοίκησής του για την κατάληψη του κτιρίου της Αμερικής 8 , ενώ εξουσιοδοτεί τον δήμαρχο Αθηναίων Γιώργο Καμίνη να προχωρήσει σε όλες τις ενέργειες διασφάλισης των συμφερόντων των κατοίκων του δήμου Αθηναίων.

Το Ψήφισμα που υπερψήφισαν οι δημοτικές παρατάξεις Δικαίωμα στην Πόλη, Ανοιχτή Πόλη, Αθήνα Μπορείς, Λαϊκή Συσπείρωση και ΑΝΤΑΡΣΙΑ στις Γειτονιές της Αθήνας , αναφέρει :

 

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας καταγγέλλει την απόπειρα «νομιμοποίησης» της παράνομης κατάληψης από το ΕΒΕΑ του επί της οδού Αμερικής 8 κτιρίου, το οποίο ανακατασκεύασε ο δήμος με πόρους ευρωπαϊκούς, κρατικούς και δημοτικούς.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ μάλιστα έχει και το θράσος να οργανώνει εγκαίνια, προσκαλώντας την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της χώρας και τον επιχειρηματικό κόσμο, σε κτίριο που έχει παραχωρήσει το ΕΒΕΑ στον δήμο για 12 χρόνια. Η διοίκηση του ΕΒΕΑ ακυρώνει, έτσι, την υπογραφή της και με ένα ρατσιστικό και ξενόφοβο κρεσέντο, αποδίδει στον δήμο Αθηναίων την ανυπόστατη πρόθεση να φιλοξενήσει πρόσφυγες στο εν λόγω κτίριο!

Η συγκάλυψη πειρατικών πρακτικών, οι οποίες αντιβαίνουν σε κάθε έννοια χρηστής αξιοποίησης δημοσίου χρήματος, δεν έχουν θέση σε ένα σύγχρονο κράτος.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, υπερασπιζόμενος τα δικαιώματα των κατοίκων της Αθήνας, εξουσιοδοτείται από το Δημοτικό Συμβούλιο, να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο για την καταγγελία των ενεργειών του ΕΒΕΑ, τόσο προς την δικαιοσύνη, όσο και προς τους αρμόδιους εθνικούς και ευρωπαϊκούς θεσμικούς φορείς.

Το ψεύδος και η ανομία πρέπει να στηλιτεύονται και όχι να επιβραβεύονται.