Εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ελευσίνας

Σχετικά με τις εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ελευσίνας , το τμήμα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου ενημερώνει ότι ξεκινούν οι εγγραφές και επανεγγραφές νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Δήμου Ελευσίνας, για τη νέα σχολική χρονιά 2017-2018.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την Τετάρτη 7 έως την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017 από τις 09.00 π.μ. έως τις 13.00 μ.μ..

Κατά την κατάθεση των αιτήσεων παρακαλούμε να φροντίσετε να έχετε ΌΛΑ τα δικαιολογητικά καθώς δεν θα παραλαμβάνονται ελλιπείς αιτήσεις.

Τα δικαιολογητικά βρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή(αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου

( http://www.elefsina.gr/pakppa/paidikoistathoi.aspx?sflang=el) και του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.) και σε έντυπη μορφή (στα γραφεία των Παιδικών Σταθμών, στο Δημαρχείο και στο Π.Α.Κ.Π.Π.Α.). Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Κολιοφώτη στο τηλέφωνο 210 55 46 565.

Τα νήπια για να γίνονται δεκτά πρέπει να έχουν κλείσει τα 2,5 έτη έως το Σεπτέμβριο του 2017 και να έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση της τουαλέτας. Ειδικά για τις εργαζόμενες μητέρες τα δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτά και για νήπια που κλείνουν τα 2,5 έως το Δεκέμβριο του 2017 (προκειμένου να γίνει προγραμματισμός των θέσεων για την εξυπηρέτησή τους).

Επισημαίνεται ότι εργαζόμενες και άνεργες μητέρες μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να ενταχθούν στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» που υλοποιεί η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.). Σε περίπτωση ένταξής τους στο πρόγραμμα αυτό, η θέση του παιδιού είναι διασφαλισμένη στον Παιδικό Σταθμό επιλογής του γονέα. Για τη σχετική ενημέρωση μπορείτε να ενημερωθείτε είτε από την ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α (www.eetaa.gr) είτε από το γραφείο των Παιδικών Σταθμών, τηλέφωνο επικοινωνίας 210 55 46 565.