Στην εγκατάσταση 8.326 νέων φωτιστικών σωμάτων σύγχρονης τεχνολογίας τύπου LED, προχωρά η δημοτική αρχή Μελετίου στον Ασπρόπυργο

Στην εγκατάσταση 8.326 νέων φωτιστικών σωμάτων σύγχρονης τεχνολογίας τύπου LED, προχωρά η δημοτική αρχή Μελετίου στον Ασπρόπυργο, γεγονός που θα αλλάξει όλη την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική εικόνα του δημοτικού οδοφωτισμού.

Για τον σκοπό αυτό, την Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2019, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νίκος Μελετίου και οι Εκπρόσωποι των ανάδοχων εταιρειών Ο.Τ.Ε. Α.Ε. και GLOBILED M. ΕΠΕ, υπέγραψαν τη σύμβαση για την υλοποίηση του εν λόγω έργου, που φέρει τον τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων (Οδοφωτισμός), με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Ασπροπύργου.

Το συγκεκριμένο έργο εξασφαλίζει στο Δήμο Ασπροπύργου, εγγυημένη εξοικονόμηση ενέργειας ύψους 75% και με την αξιοποίηση του συγκεκριμένου εργαλείου, θα εξασφαλιστεί για τον Δήμο Ασπροπύργου, κέρδος πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ δεν θα χρειαστεί να δαπανήσει, ούτε ένα ευρώ από νέους πόρους για τα επόμενα 12 χρόνια, για την πραγματοποίηση της επένδυσης, αφού το κόστος ενεργειακής αναβάθμισης θα καλυφθεί αποκλειστικά και μόνο από τους πόρους που αυτή θα εξασφαλίσει.

Με την εγκατάσταση των νέων φωτιστικών σωμάτων τύπου led, ο οδοφωτισμός της πόλης θα λειτουργεί πλέον σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και θα προσφέρει πολλαπλά οφέλη στους δημότες. Πέρα από την εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας, θα συμβάλει στην περιβαλλοντική αναβάθμιση του Δήμου, στη βελτίωση του αισθητικού αποτελέσματος, αλλά κυρίως στην αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο Δήμαρχος της πόλης, κ. Νίκος Μελετίου δήλωσε:

«Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα για τον Ασπρόπυργο. Υπογράψαμε σύμβαση για ένα τεράστιο έργο που θα αλλάξει τον οδοφωτισμό ολόκληρης της πόλης. Η συνεργασία μας, που προέκυψε μέσα από διαγωνισμό, με δύο από τις μεγαλύτερες εταιρείες της Ελλάδος, θα εξασφαλίσει για τον Ασπρόπυργο, 75% εξοικονόμηση ενέργειας και πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ένα πρόγραμμα για 12 χρόνια που θα πληρώνεται από την εξοικονόμηση και θα μένουν στο ταμείο του Δήμου, περίπου 150 χιλιάδες το χρόνο».

Στην υπογραφή της σύμβασης ήταν παρόντες από την πλευρά των ανάδοχων, ο Διευθύνων Σύμβουλος της GlobiLED, κ. Al Jizawi Tareq, ο κ. Παναγιώτης Μπακανδρέας – CEO GlobiLED και ο κ. Αλέξανδρος Μπρέγιαννης, Senior ICT Sales Manager της Ο.Τ.Ε. Α.Ε.