Εγκύκλιος για τον υπολογισμό προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου στην επιλογή προϊσταμένων

Εγκύκλιος για τον υπολογισμό προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου στην επιλογή προϊσταμένων , στην οποία αναφέρονται οι προθεσμίες και τα δικαιολογητικά , απέστειλε το το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης , στους φορείς προκειμένου να συγκεντρώσουν και να στείλουν τα στοιχεία, στα οποία θα αποτυπώνονται συγκεκριμένες πληροφορίες ,στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου . Η καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί η 10η Μαρτίου 2017.

Στα στοιχεία αυτά θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός αιτήσεων υπαλλήλων ανά κατηγορία εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τη ροή της διαδικασία χρειάζεται να αποστέλλονται από όλους τους φορείς αποκλειστικά στο Υπουργείο που τους εποπτεύει, και ακολούθως τα Υπουργεία θα αποστείλουν στο φορέα του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης τα  συγκεντρωτικά στοιχεία.

Στην εγκύκλιο τονίζεται ότι κατά την διαχείριση και εξέταση των εν λόγω αιτήσεων, προτεραιότητα θα δίνεται στους υπαλλήλους κατηγορίας πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης, οι οποίοι στοιχειοθετούν κατ΄ αρχήν δικαίωμα για επιλογή σε θέση ευθύνης επιπέδου γενικής διεύθυνσης.

Δείτε την σχετική εγκύκλιο