Εθελοντική Ομάδα Προστασίας του Πολίτη , στην Αγία Βαρβάρα

Εθελοντική Ομάδα Προστασίας του Πολίτη , οργανώνει ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων και την Εθελοντική Διασωστική Ομάδα Κρίσεων Ε.Δ.Ο.Κ.

Η Ομάδα πρόκειται να εκπαιδευτεί σε θέματα Α΄ Βοηθειών, διάσωσης και κοινωνικής προσφοράς.

Θα έχει στη διάθεσή της το χώρο και τον απαραίτητο εξοπλισμό, έτσι ώστε να μπορεί να παρέμβει σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Ανάλογα τον αριθμό των συμμετεχόντων η εθελοντική ομάδα του Δήμου μας μπορεί να εκπαιδευτεί για τις εξής ειδικότητες:

  • Α΄ Βοήθειες,

  • Ορεινή Διάσωση

  • Αστική Διάσωση (τροχαίο – σεισμός)

  • Πυρόσβεση

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί από τους διασώστες – εκπαιδευτές της ΕΔΟΚ με βάσει τα διεθνή πρωτόκολλα, στο ΚΕΠ Υγείας . Μετά το πέρας της εκπαίδευσης οι εθελοντές διασώστες μπορούν συνεισφέρουν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς επίσης και να καλύπτουν υγειονομικά μαζικές εκδηλώσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στην ομάδα μπορούν να απευθυνθούν στο ΚΕΠ Υγείας, Σερίφου 2, τηλ 2105690436, Κοινωνική Λειτουργό κα Αθανασία Μυγδάκη.