Εκλογή Προεδρείου στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

Εκλογή Προεδρείου στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017 στις 10.30 το πρωί σε ειδική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 165 και 175 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συγκρότηση – Εκλογή Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.
2. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής.

Η συνεδρίαση θα γίνει στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός).