Ο νέος εκλογικός νόμος στην συνεδρίαση του δ.σ. της ΚΕΔΕ

Ο νέος εκλογικός νόμος θα συζητηθεί στην συνεδρίαση του δ.σ της ΚΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου και ώρα 12 μμ

Ακόμη κεντρικό θέμα συζήτησης είναι και οι κεντρικοί αυτοτελείς πόρου για το 2021 στους Δήμους όλης της χώρας και η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού ΚΕΔΕ έτους 2021, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 5738/2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Οι εργασίες του ΔΣ θα μεταδοθούν μέσω live streaming από την ιστοσελίδα της ΚΕΔΕ

Ακολουθεί η ημερήσια διάταξη του ΔΣ

  1. Ενημέρωση Προέδρου.

  2. Καταρχήν συζήτηση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών».

  3. Διατύπωση γνώμης σχετικά με την κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους 2021, στους Δήμους της χώρας.

Εισηγητής:  κ. Ι. Μουράτογλου,  Πρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών Ο.Τ.Α.

  1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΚΕΔΕ έτους 2021, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 5738/2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Εισηγητής:  κ. Σ. Μαντές, Αν. Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας της ΚΕΔΕ

  1. Πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για την παράταση της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης (άρθρο 26 ΠΝΠ – Α΄ 64 & άρθρο 58 του Ν. 4722/2020).

Εισηγητής:  κ. Η. Αποστολόπουλος, Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού

  1. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.