Για εξόφληση υποχρεώσεων του Δήμου Χαϊδαρίου , 1 εκατ. ευρώ περίπου από το Υπουργείο Εσωτερικών

Για εξόφληση υποχρεώσεων του Δήμου Χαϊδαρίου , 925.241,38 ευρώ είναι η επιχορήγηση που ενέκρινε ο Υπουργός Εσωτερικών, από τα χρηματικά διαθέσιμα του προγράμματος Αυτοδιοίκηση Κοινωνική Συνοχή – Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ).

Το ανωτέρω ποσόν επιχορηγείται αποκλειστικά για εξόφληση  υποχρεώσεών που προέρχονται από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως 31/7/2017.

Μαζί με τον Δήμο Χαϊδαρίου , επιχορηγούνται με την ίδια απόφαση του Υπουργού Πάνου Σκουρλέτη και οι παρακάτω Δήμοι :

ΟΤΑ Νομός Ποσό σε Ευρώ
Λαυρεωτικής Αττικής 45.632,35
Μεγαρέων Αττικής 355.839,67
Χαϊδαρίου Αττικής 925.241,38
Αλεξανδρούπολης Έβρου 828.385,26
Φαρσάλων Λάρισας 10.571,75
Σκύδρας Πέλλας 112.660,88
Εμμανουήλ Παππά Σερρών 149,87

 

Η επιχορήγηση καθίσταται δυνατή από το άρθρο 48 του ν.4456/2017 (όπως τροποποιήθηκε), για την άμεση εξόφληση των υποχρεώσεων των Δήμων σε ιδιώτες, και εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας του υπουργείου Εσωτερικών σε συνεργασία με τους ΟΤΑ, προκειμένου οι τελευταίοι να εκπληρώσουν τις χρηματικές τους υποχρεώσεις και να καλύψουν δαπάνες (που προέρχονται από τελεσίδικες αποφάσεις και διαταγές πληρωμής), οι οποίες ανατρέπουν τον οικονομικό προγραμματισμό των Δήμων και σε πολλές περιπτώσεις τους οδηγούν σε αδυναμία ισοσκέλισης του προϋπολογισμού τους με κίνδυνο την αναστολή κρίσιμων λειτουργιών τους προς τους πολίτες.