Ποσόν ύψους 2.247.624,00 ευρώ κατανέμεται στην Περιφέρεια Αττικής για διατροφικό επίδομα δικαιούχων

Το ποσόν των 2.247.624,00 κατανέμεται στην Περιφέρεια Αττικής για διατροφικό επίδομα στους κατά νόµο δικαιούχους νεφροπαθείς, στους µεταµοσχευµένους νεφροπαθείς, στους µεταµοσχευµένους καρδιάς, ήπατος, πνευµόνων και µυελού των οστών καθώς και σε αλλοδαπούς και οµογενείς νεφροπαθείς, για το µήνα Μάρτιο έτους 2017, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών

Το ποσόν που προέρχεται  από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017 , κατανέμεται ανά περιφερειακή ενότητα ως εξής :

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 252.770,00
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 320.000,00
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 101.360,00
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 302.270,00
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 600.920,00
ΝΗΣΩΝ 33.304,00
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 320.000,00
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 317.000,00