Χαϊδάρι – Υποβολή αιτήσεων για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες

Στο Χαϊδάρι ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες

 Ο Δήμος Χαϊδαρίου ενημερώνει ότι ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος οικονομικά αδύναμων νοικοκυριών των οποίων η παροχή ρεύματος έχει απενεργοποιηθεί έως και τις 30/04/2020 λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, σύμφωνα με το ΦΕΚ 3088/24-07-2020/τ.Β΄.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν για πληροφορίες στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, στα τηλέφωνα.: 213-2047266, 213-2047267

 

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση
2. Φωτοτυπία ταυτότητας/διαβατηρίου ή φωτοτυπία άδειας διαμονής Δικαιούχου
3 Ε1 και εκκαθαριστικό όλων των μελών του νοικοκυριού
4. Ε9 όλων των μελών του νοικοκυριού
5.Εκκαθαριστικό ΕΝ.Φ.Ι.Α όλων των μελών του νοικοκυριού
6. Μισθωτήριο συμβόλαιο
7. Σε περίπτωση φιλοξενίας, σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις
8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
9. Λογαριασμό ΔΕΗ ή άλλου παρόχου
10. Σε περίπτωση αναπηρίας, γνωμάτευση πιστοποίησης της από το ΚΕ.Π.Α
11. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου (σε περίπτωση κατ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης )