Επιδοτούμενο πρόγραμμα Voucher για 166.000 Επιστήμονες για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων τους

Επιδοτούμενο πρόγραμμα Voucher για 166.000 Επιστήμονες για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων τους μέσω τηλεκατάρτισης 100 ωρών.

 

Το Γραφείο Απασχόλησης του Δήμου Ασπροπύργου ενημερώνει ότι, αναμένεται να ανακοινωθεί νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα τύπου Training Voucher, μέσω επιταγών κατάρτισης 600€, για 166.000 επιστήμονες/ελεύθερους επαγγελματίες που θα περιλαμβάνει τηλεκατάρτιση 100 ωρών.

Το πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, είναι συνολικού κόστους 180 εκατ. ευρώ και προβλέπει ενίσχυση 600 ευρώ για 166.000 επιστήμονες 6 κλάδων που πλήττονται αυτή την περίοδο.

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να ανήκουν σε κάποιον από τους παρακάτω κλάδους:

  • Δικηγόροι

  • Γιατροί (συμπεριλαμβανομένων οδοντιάτρων, ψυχιάτρων και λοιπού ιατρικού προσωπικού)

  • Μηχανικοί και Aρχιτέκτονες

  • Οικονομολόγοι και Λογιστές

  • Εκπαιδευτικοί

  • Ερευνητές

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνούν, για να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, με το Γραφείο Απασχόλησης του Δήμου Ασπροπύργου στα τηλέφωνα 2132006489 και 2105576704 καθημερινά από τις 10.00 π.μ. 17.00 μ.μ. είτε να αποστείλουν μέσω email στο info@apasxolisiasp.gr τα στοιχεία επικοινωνίας τους.