Επικίνδυνα απόβλητα στην περιοχή του Ασπροπύργου

Επικίνδυνα απόβλητα εντοπίστηκαν στην περιοχή του Ασπροπύργου , ύστερα από έλεγχο κλιμακίου του τμήματος Ελέγχου, Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής κατόπιν καταγγελίας .

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017 και διεξήχθη σε συνεργασία με τους επιθεωρητές Περιβάλλοντος του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος και την Περιβαλλοντική αστυνομία .

Συγκεκριμένα στην περιοχή του Ρουπακίου, η παρουσία τεράστιου όγκου εναποτιθέμενων Α.Ε.Κ.Κ. (Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων) περιμετρικά κτηνοτροφικής εγκατάστασης, κίνησε τις υποψίες των επιθεωρητών οι οποίοι προέβησαν στον έλεγχο.

Στον χώρο της εγκατάστασης, εκτός από απόβλητα Α.Ε.Κ.Κ. βρέθηκαν παλετοδεξαμενές επικίνδυνων αποβλήτων, οχήματα τέλους ζωής, λάστιχα και σωροί εμποτισμένης ξυλείας.

Αμέσως ενημερώθηκαν η Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής και η Διεύθυνση Αγροτικής οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής για περεταίρω ελέγχους στα σταβλιζόμενα ζώα.

Παράλληλα κινήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες, με την επιβολή κυρώσεων, αλλά και για την απόσυρση και αποκατάσταση του χώρου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.