Επιτυχία Μελετίου – Τρία μεγάλα έργα στον Ασπρόπυργο 6,2 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής

Επιτυχία Μελετίου , αφού έγιναν αποδεκτές οι προτάσεις του Δήμου Ασπροπύργου , που υπεβλήθησαν έγκαιρα και τεκμηριωμένα στην Περιφέρεια και έτσι θα χρηματοδοτηθούν τρία μεγάλα έργα προϋπολογισμού 6,2 εκατ. ευρώ.

Τα έργα αφορούν την κατασκευή του 4ου Γυμνασίου Ασπροπύργου, ένα έργο που αναβαθμίζει τις σχολικές υποδομές και ανταποκρίνεται σε αυτό που θέλουν και αξίζουν οι μαθητές της πόλης.

Ακόμη, με ποσό 319.000 ευρώ ενισχύεται το έργο αποπεράτωσης του Μητροπολιτικού Πάρκου στη Γκορυτσά.

Στο πλαίσιο της θωράκισης από τα πλημμυρικά φαινόμενα εντάχθηκε αρχικά το έργο της μελέτης διευθέτησης χειμάρρων περιμετρικά της τάφρου του ΟΣΕ με το ποσό των 700.000 ευρώ.

Σε ανακοίνωσή του ο Δήμος σημειώνει : “Ο Δήμος Ασπροπύργου σε συνεργασία με την Περιφέρεια θα συνεχίσει να υλοποιεί το τεχνικό του πρόγραμμα «εκμεταλλευόμενος» κάθε διαθέσιμο εθνικό και ευρωπαϊκό πόρο. Η τοπική κοινωνία δικαιούται και αξίζει σύγχρονες υποδομές και υπηρεσίες στο πλευρό του πολίτη. Με σταθερό όραμα ο Ασπρόπυργος, που προσφέρει τα μέγιστα στην εθνική οικονομία, να δύναται να απολαμβάνει δίκαια το μέρισμα της πολιτείας.”