Επιπρόσθετη επιχορήγηση στον Δήμο Μάνδρας με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών

Ο Δήμος δεν έχει αποστείλει ακόμη αίτημα για την καταβολή έκτακτης οικονομικής βοήθειας στις οικογένειες των θανόντων από την πλημμύρα

Επιπρόσθετη επιχορήγηση του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας με το ποσόν των 368.598,32 ευρώ για την υλοποίηση προγράμματος κοινωνικής προστασίας , ενέκρινε ο Υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης,  με σκοπό την κάλυψη δαπανών άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω της πλημμύρας στις 15 Νοεμβρίου 2017.

Η απόφαση ικανοποιεί συμπληρωματικό αίτημα του Δήμου Μάνδρας –  Ειδυλλίας για την χορήγηση του επιδόματος των 586,94 ευρώ σε πληγέντες από τις πλημμύρες του περασμένου Νοεμβρίου. Το αρχικό αίτημα αφορούσε στην ενίσχυση 800 νοικοκυριών μέσω του Δήμου με συνολικό ποσό ύψους 469.552 ευρώ, το οποίο και εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2017, από τον Υπουργό Εσωτερικών, (ΑΔΑ: ΨΔ42465ΧΘ7-ΥΔ9).

Το επιπρόσθετο αίτημα υποβλήθηκε από τον Δήμο λόγω της αύξησης του αριθμού των αιτημάτων, τα οποία ανήλθαν συνολικά σε 1.428. Το άθροισμα της επιχορήγησης για την ικανοποίηση αυτών των αιτημάτων, ανέρχεται σε 838.150,32 ευρώ.

Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι παρά την άμεση ανταπόκριση του Υπουργού στο αίτημα του εν λόγω Δήμου , το Υπουργείο Εσωτερικών επισημαίνει ότι δεν έχει παραλάβει αίτημα από τον Δήμο, το οποίο και αναμένει, για την καταβολή έκτακτης οικονομικής βοήθειας στις οικογένειες των θανόντων από την πλημμύρα, κατά τις προβλέψεις του άρθρου 18 του Ν. 2768/1999.