Ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης γέφυρας στον Ασπρόπυργο

Ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης γέφυρας στον Ασπρόπυργο η οποία καταστράφηκε στις πλημμύρες του Φεβρουαρίου του 2015.

Ένα έργο ζωτικής σημασίας, το οποίο θα επαναφέρει την κυκλοφοριακή κανονικότητα τόσο στα οχήματα που κινούνται στην βιομηχανική ζώνη, όσο και σε αυτά που κινούνται στην περιοχή των Νεόκτιστων.

Το έργο γίνεται με χρηματοδότηση, από ιδίους πόρους, της Περιφέρειας Αττικής με το ποσό των 350.000,00 ευρώ, ενώ επίσης η Περιφέρεια δημοπράτησε το έργο, έχοντας και την ευθύνη της επίβλεψης του.