Πρωτιά του Δήμου Ασπροπύργου στις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου για την ακεραιότητα στη Δημόσια Διοίκηση

ΜΟΝΟ δύο Δήμοι από όλη την Ελλάδα πιστοποίησαν υπαλλήλους τους ως ελεγκτές, ο Δήμος Αθηναίων και ο Δήμος Ασπροπύργου.

Πρωτιά του Δήμου Ασπροπύργου στις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου για την ακεραιότητα στη Δημόσια Διοίκηση ,

που αποτελεί μια σημαντική διάκριση , γεγονός που αναδείχτηκε σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών, κ. Μάκη Βορίδη, του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, κ. Άγγελου Μπίνη και της Προέδρου του ΕΚΔΔΑ, κ. Παρασκευής Δραμαλιώτη.

Στην εκδήλωση ο κ. Υπουργός αναφέρθηκε στον νέο θεσμό του συμβούλου ακεραιότητας που συστήνεται σε κάθε Υπουργείο και παρέχει συμβουλευτική συνδρομή σε ζητήματα δεοντολογίας και ακεραιότητας, που αντιμετωπίζει ο υ υπάλληλος κατά την άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων, όπως η σεξουαλική παρενόχληση, οι διακρίσεις, ο εκφοβισμός, η ηθική παρενόχληση και η σύγκρουση συμφερόντων.

Ο θεσμός αυτός στοχεύει στην αντιμετώπιση φαινομένων παθογένειας στο εσωτερικό της Δημόσιας Διοίκησης. Για το λόγο αυτό το ΕΚΔΔΑ πραγματοποιεί μια εκπαίδευση στελεχών σε πολύ υψηλό επίπεδο κατάρτισης για την πιστοποίηση των εσωτερικών ελεγκτών. Ο Διοικητής της ΕΑΔ, κ. Άγγελος Μπίνης, από την πλευρά του επεσήμανε την ταχύτατη κατάρτισης του προγράμματος εκπαίδευσης και πιστοποίησης ελεγκτών μέσα σε ένα εξάμηνο από την ψήφιση του νόμου.

Μεταξύ των φορέων που διαθέτουν πρώτοι πιστοποιημένους εσωτερικούς ελεγκτές, πέραν των Υπουργείων, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Φορέων του Δημοσίου, ΜΟΝΟ δύο Δήμοι από όλη την Ελλάδα πιστοποίησαν υπαλλήλους τους ως ελεγκτές, ο Δήμος Αθηναίων και ο Δήμος Ασπροπύργου.

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου εξέφρασε την ικανοποίηση του γιατί η Δημοτική Αρχή που επί 4 τετραετίες κέρδισε την εμπιστοσύνη του Ασπρόπυργου, προχωρά συνειδητά, σε σύγχρονες μεθόδους Δημόσιας Διοίκησης, σεβόμενη απόλυτα το δημόσιο χρήμα αλλά και τις εισφορές των πολιτών. Εφαρμόζει εκείνες τις ασφαλιστικές δικλείδες, που απαιτεί η σύγχρονη Διοίκηση οι εργαζόμενοι και οι πολίτες.